Нэг удаагийн бактери, вирусын шүүлтүүр

бүтээгдэхүүн

Нэг удаагийн бактери, вирусын шүүлтүүр

  • Нэг удаагийн бактери, вирусын шүүлтүүр

    Нэг удаагийн бактери, вирусын шүүлтүүр

    Нэг удаагийн бактери, вирусын шүүлтүүр нь нян, амьсгалын аппарат, мэдээ алдуулалтын аппаратанд тоосонцор шүүх, хийн чийгийн түвшинг нэмэгдүүлэхэд ашиглагддаг ба уушгины функциональ төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тул өвчтөнөөс шүршиж буй бактериар шүүж болно.