Видео Ларингоскоп

бүтээгдэхүүн

Видео Ларингоскоп

  • Мэдээ алдуулах видео ларингоскоп

    Мэдээ алдуулах видео ларингоскоп

    Видео laryngoscopes нь өвчтөнд интубаци хийхэд хялбар болгох үүднээс эпиглоттис болон цагаан мөгөөрсөн хоолойг дэлгэц дээр харуулах видео дэлгэцийг ашигладаг ларингоскоп юм.Эдгээрийг ихэвчлэн хүндрэлтэй ларингоскопи хийх эсвэл хүндрэлтэй (болон амжилтгүй) шууд ларингоскопийн интубацийг аврах оролдлогын эхний шугамын хэрэгсэл болгон ашигладаг.