Нэг удаагийн цахилгаан мэс заслын (ESU) харандаа

бүтээгдэхүүн

Нэг удаагийн цахилгаан мэс заслын (ESU) харандаа