Нэг удаагийн даралт хувиргагч

бүтээгдэхүүн

Нэг удаагийн даралт хувиргагч

  • Нэг удаагийн даралт хувиргагч

    Нэг удаагийн даралт хувиргагч

    Нэг удаагийн даралт хувиргагч нь физиологийн даралтыг тасралтгүй хэмжих, гемодинамикийн бусад чухал үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох зориулалттай.Хизерний DPT нь зүрхний мэс заслын үед артерийн болон венийн цусны даралтыг үнэн зөв, найдвартай хэмжиж чаддаг.